Saturday, 27 May 2017

സന്താനഭാഗ്യം: പുതുതലമുറയ്ക്ക് കിട്ടാനിരിക്കുന്നത് ഉപദേശമോ ?


മറ്റൊരാൾ നിര്ദേശിക്കുന്നിടത്തല്ല ഗർഭാധാരണം നടത്തേണ്ടത് ;സ്വന്തം കിടപ്പറയിലാണ് .അതിന് സജ്ജമാക്കാനാണ് ഹെർബൽ ഹെറിറ്റേജിൽചികിത്സ നൽകുന്നത് . അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഭാഗ്യമായില്ലെങ്കിൽ IVF ലൂടെ വിജയം ഉറപ്പ് . പീരിയഡ് നേരെയാക്കാനും അണ്ഡോല്പാദനത്തിനും ബീജോല്പാദനത്തിനും അമിത അളവിൽ ഹോർമോൺ എടുക്കുമ്പോൾ അത് AMH കുറഞ്ഞ പോകുന്നതിനും ഗർഭാശയ കാൻസറിനും , സ്തനാർബുദത്തിനും ,യുവാക്കളിൽ ഉള്ള ബീജംകൂടി ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നതായി അനേകരുടെ അനുഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു .


കാൻസർ ,ഷുഗർ,പ്രെഷർ ,കൊളസ്‌ട്രോൾ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കികൊണ്ടായിക്കൂടെ  സന്താനഭാഗ്യം .

മുകളിൽ പറഞ്ഞ ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതെങ്കിലും ചികിത്സാ സംഭൃദായത്തിന്റെയോ സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ തെറ്റുകൾ കൊണ്ടല്ല ; നേരെമറിച്ചു ദമ്പതികളുടെ അജ്ഞതയും തിടുക്കവുമാണ് . കുതിച്ചുയരുന്ന വിദേശ നിർമ്മിത ഹോർമോണുകളുടെ  വില തന്നെ കുടുംബത്തിന്റെസാമ്പത്തികനിലയെ തകർക്കുന്നതാണ് . ആകൂട്ടത്തിൽ ആരോഗ്യം കൂടി കളഞ്ഞാലോ ?

ആരോഗ്യം കളയാതെ ശരീരത്തെ ഹോമിക്കാതെ സ്വാഭാവിക ഗർഭധാരണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വിജയകരമായ IVF ന് ചികിത്സ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാലമാണ് പി .ജി . പുരുഷൻവൈദ്യരുടെ ഹെർബൽ ഹെറിറ്റേജ് .


മെൻസസ്  ക്രമപ്പെടുത്തൽ. PCOd,Endometriosis, Fibroid, Cyst, വന്ധ്യത  തുടങ്ങിയവക്ക്‌ ഓപ്പറേഷനോ ഹോർമോൺ ചികിത്സയോ നൽകാതെ മൂലകാരണത്തെ ഹെർബൽ ഹെറിറ്റേജിന്റെ സ്റ്റിമുലേഷൻ തിയറിയിലൂടെ ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിക്കു www.herbalheritage.inനിങ്ങളുടെ പ്രശ്നനങ്ങൾ ഡോക്ടറുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലുള്ള Contact Us ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.
നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ തികച്ചും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. കൂടാതെ മറ്റൊരുവിധ മാധ്യമങ്ങളിലും ഇത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തന്നതോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതോ അല്ല.

 

Saturday, 20 May 2017

സ്ത്രീ ശരീരം ആര് സംരക്ഷിക്കും

സ്ത്രീ ശരീരം ആര് സംരക്ഷിക്കും. ജീവൻ തന്നെ കച്ചവടവസ്തുവായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തു, സ്വന്തം ശരീരം സുരക്ഷിതമായുംപ്രവർത്തനക്ഷമമായും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ബാധ്യതയാണ്. അതിലെ പിഴവാണ് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽഅവളെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ, സാമ്പത്തികമായും,മാനസികമായും, ശാരീരികമായും പീഡിപ്പിക്കുന്നു.

ഹെർബൽ ഹെറിറ്റേജിൽ മനുഷ്യശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയുന്നത്. അത്വേണ്ടരീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് അതാത് വ്യക്തിയാണ്.

എന്താണ് ഹെർബൽ ഹെറിറ്റേജിലെ ചികിത്സയും മറ്റുള്ളവരുടെ ചികിത്സയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? എല്ലാവരും ഓരോ അവയവങ്ങളിൽഔഷധത്തിലൂടെ ബലപ്രയോഗം നടത്തി ഉൽപാദന ക്ഷമതയെ കൂട്ടാൻ ശ്രെമിക്കുമ്പോൾ ഹെർബൽ ഹെറിറ്റേജിൽ വ്യക്തികൾ പ്രകൃതിനിയമത്തിനനുസരിച്ചു ജീവിക്കുമ്പോൾ അവയവങ്ങൾ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഉത്തമമായ സ്ഥിതി. കാരണം ഒരു സ്ത്രീ ഒരു മാസം ഒരുസെല്ലുമാത്രം അണ്ഡോത്പാദനത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു മാസത്തെ ഹോർമോൺ കൊടുത്തുള്ള ഓവുലേഷനിൽ  20 വരെസെല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത്രയും ആ സ്ത്രീക്കുള്ള ഭാവിയിലെ സാധ്യത കുറയുന്നു. അണ്ഡോത്പാദനത്തിനുള്ള കോശങ്ങൾ തീർന്നുകഴിയുമ്പോൾ ഗർഭധാരണത്തിനായി മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ അണ്ഡം ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്ന സ്ത്രീകൾ അനേകായിരങ്ങളാണ്.

മെൻസസ്  ക്രമപ്പെടുത്തൽ. PCOd,Endometriosis, Fibroid, Cyst, വന്ധ്യത  തുടങ്ങിയവക്ക്‌ ഓപ്പറേഷനോ ഹോർമോൺ ചികിത്സയോ നൽകാതെ മൂലകാരണത്തെ ഹെർബൽ ഹെറിറ്റേജിന്റെ സ്റ്റിമുലേഷൻ തിയറിയിലൂടെ ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിക്കു www.herbalheritage.in


നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നനങ്ങൾ ഡോക്ടറുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലുള്ള Contact Us ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.
നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ തികച്ചും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. കൂടാതെ മറ്റൊരുവിധ മാധ്യമങ്ങളിലും ഇത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തന്നതോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതോ അല്ല.

Friday, 12 May 2017

സ്ത്രികളുടേയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ഗർഭപാത്രം മുതൽ നഖവും മുടിയും വരെ ചിലർ ധനസമ്പദാനത്തിനുള്ള വസ്തുവാകുന്നു ; സ്ത്രികൾ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ ?


വമ്പൻ പരസ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെപോയി ഈയാംപാറ്റകളെപോലെ സ്ത്രിശരീരം നാശത്തിലാകുന്നു . ഇതിനുതരവാദി സ്ത്രി തന്നെ അല്ലെ ?ഇന്ന് 15 വയസ്സിനും 50 വയസ്സിനുമിടയിൽ ഉള്ള 80 % പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്ത്രികൾക്കും ഗര്ഭാശയസംബന്ധമോ , ഹോർമോൺ സംബന്ധമോ ആയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് . എന്നാൽ ഇത് കഴിവതും രഹസ്യമാക്കി വെക്കാനാണ് ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് . മെൻസസ് കൃത്യമായി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറുടെ അടുത്തുപോയി ഹോർമോൺ  ഗുളിക കഴിക്കുകയാണ്  .  അതിനു കാരണമായ അടിസ്ഥാനമായപ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കണം . കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ പാലുള്ളൂ എന്ന് പറയും . എന്നാൽ പ്രായം അറിയിച്ച പെൺകുട്ടി എത്ര കരഞ്ഞാലും , കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ മാറിക്കോളും എന്ന് പറയുന്നതു വിഢിത്തരമാണ് .

മെൻസസ്  ക്രമപ്പെടുത്തൽ. PCOd,Endometriosis, Fibroid, Cyst, വന്ധ്യത  തുടങ്ങിയവക്ക്‌ ഓപ്പറേഷനോ ഹോർമോൺ ചികിത്സയോ നൽകാതെ മൂലകാരണത്തെ ഹെർബൽ ഹെറിറ്റേജിന്റെ സ്റ്റിമുലേഷൻ തിയറിയിലൂടെ ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിക്കു www.herbalheritage.inനിങ്ങളുടെ പ്രശ്നനങ്ങൾ ഡോക്ടറുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലുള്ള Contact Us ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.
നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ തികച്ചും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. കൂടാതെ മറ്റൊരുവിധ മാധ്യമങ്ങളിലും ഇത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തന്നതോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതോ അല്ല.

Wednesday, 3 May 2017

ആ ദിവസങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ പരിഹാരംപെൺകുട്ടികളുടെ ഇറെഗുലർ പീരിയഡ് ,താടിയിലെ രോമവളർച്ച, ടെൻഷൻ , ദേഷ്യം , ക്ഷീണം , മുടികൊഴിച്ചിൽ ഇവകൾ പ്രതുല്പാദനശേഷികുറഞ്ഞതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് . രോമം കളഞ്ഞാലും യഥാർത്ഥ ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് അവിടെത്തന്നെ ഉണ്ടാകും . ഗർഭാധാരണശേഷിതിരിച്ചുകിട്ടില്ല . സ്താനങ്ങളിലെ കല്ലിപ് മാറുകയുമില്ല .

 irregular period , PCOD , Cyst , Endometriosis തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അമിതമായി ഹോർമോൺ എടുത്ത് അഡിനോമയോസ്റ്റിസിലേക്കും ക്യാന്സറിലേക്കുംപോകാതെ ഇവകൾ ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനും ,സന്താനഭാഗ്യത്തിനു ഒന്നാംതരം ഹെർബൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ് 1995 മുതൽ  ഹെറിറ്റേജിൽനിന്നും  നൽകി വരുന്നു . പതിനായിരങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജീവിതം ധന്യമാക്കിയത് . അധികമായാൽ ഹോർമോൺതീർച്ചയായും അപകടമാണ്. സ്വന്തം ശരീരത്തെ രക്ഷിക്കൂ.


മെൻസസ്  ക്രമപ്പെടുത്തൽ. PCOd,Endometriosis, Fibroid, Cyst, വന്ധ്യത  തുടങ്ങിയവക്ക്‌ ഓപ്പറേഷനോ ഹോർമോൺ ചികിത്സയോ നൽകാതെ മൂലകാരണത്തെ ഹെർബൽ ഹെറിറ്റേജിന്റെ സ്റ്റിമുലേഷൻ തിയറിയിലൂടെ ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിക്കു www.herbalheritage.in


നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നനങ്ങൾ ഡോക്ടറുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലുള്ള Contact Us ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.
നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ തികച്ചും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. കൂടാതെ മറ്റൊരുവിധ മാധ്യമങ്ങളിലും ഇത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തന്നതോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതോ അല്ല.

മാതൃത്വം ഓരോ സ്ത്രീയുടെയും ജന്മസാഫല്യമാണ്

ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താനുള്ള നേര്വഴിയാണ് പി .ജി പുരുഷൻവൈദ്യരുടെ ഹെർബൽ ഹെറിറ്റേജ് . "പണ്ടൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ദൂരെക്കൊരു ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് ...