Thursday, 27 April 2017

എന്താണ് സ്ത്രീ സ്വന്തം നല്ല അനുഭവം മറ്റൊരു സ്ത്രീക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാത്തത് ?

സ്വന്തം അനുഭവം പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക്  മാനക്കേടുണ്ടാക്കില്ല. നേരേ മറിച്ചുഒരാളെയെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപെടുത്തുന്നതിനും അവരുടെ ആരോഗ്യം സംരഷിക്കുന്നതിനും കഴിയും.സ്ത്രീകൾക്കുവേണ്ടിവാദിക്കുന്ന അനേകായിരങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്വകാര്യ ശാരീരിക പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം പറയാറുണ്ടോ? ആരും ഇല്ല എന്ന്ഞങ്ങൾക്കു പറയാൻ കഴിയും. 1995 മുതൽ ആയിരകണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങളുടെ സേവനം തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ചികിത്സ എടുത്തശേഷം, രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും കുട്ടി അവർ ആഗ്രഹിച്ച സമയത്ത് മറ്റൊരു ചികിത്സയും കൂടാതെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മിക്കവരും തങ്ങൾചികിത്സയിലൂടെയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്ന് മറ്റൊരാളോട് പറയാൻ മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചിലർ തങ്ങളുടെ നല്ല അനുഭവം ഒരുപാട് പേരിൽഎത്തിക്കാനും തീർച്ചയായും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 

മെൻസസ്  ക്രമപ്പെടുത്തൽ. PCOd,Endometriosis, Fibroid, Cyst, വന്ധ്യത  തുടങ്ങിയവക്ക്‌ ഓപ്പറേഷനോ ഹോർമോൺ ചികിത്സയോ നൽകാതെ മൂലകാരണത്തെ ഹെർബൽ ഹെറിറ്റേജിന്റെ സ്റ്റിമുലേഷൻ തിയറിയിലൂടെ ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിക്കു www.herbalheritage.in


നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നനങ്ങൾ ഡോക്ടറുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലുള്ള Contact Us ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.
നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ തികച്ചും സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. കൂടാതെ മറ്റൊരുവിധ മാധ്യമങ്ങളിലും ഇത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തന്നതോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതോ അല്ല.

Wednesday, 26 April 2017

ഇന്നത്തെ യുവതികളുടേത് !!! വന്ധ്യതയോ ...? വന്ധ്യീകരിച്ചതോ ...?കൗമാരം കരിച്ചു കളയാനുള്ളതല്ല ; പിന്നെ എങ്ങിനെ മുഖം കരിയുന്നു? പെൺകുട്ടികളിൽ വർധിച്ചു വരുന്ന ഹോർമോൺ ഉപയോഗം സ്ത്രി വന്ധതക്കു കരണമാകുന്നുണ്ടോ ?

ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവ് വരുന്ന ലാപ്രോസ്കോപ്പി, മൈക്രോടീസ, ഹോർമോൺ ചികിത്സകൾ, ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാം. സ്ത്രി, പുരുക്ഷ  പ്രതുല്പാദന അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നേരെയാക്കാൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ തിയറി ചികിത്സയിലൂടെ കഴിയും.

ഒരു ട്യൂബിന്റെ കഥ 

വിദേശത്തു ജോലി ചെയ്യുന്ന 25 വയസ്സുള്ള യുവതി ഭർത്താവുമായി നാട്ടിൽ ലീവിനു വന്നപ്പോൾ പ്രശസ്തമായ ഒരു IVF സെന്ററിൽ ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെന്നു. കുട്ടികളുണ്ടാവാത്തതിന്റെ കാരണത്തെ കണ്ടു പിടിക്കാൻ ഒരു ലാപ്രോസ്കോപ്പി നിർദ്ദേശിച്ചു. ദമ്പതികൾ സമ്മതിച്ചു. സ്കോപ്പി നടക്കുന്നതിനിടെ ഡോക്ടർ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഭാര്യയുടെ രണ്ടു ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബിലും ഫ്‌ല്യൂയിഡ് ഉണ്ട് ആയതിനാൽ ഉടൻ രണ്ടു ട്യൂബും നീക്കം ചെയ്യാൻഎം. ട്യൂബ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ IVF നടത്തി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും. ഭർത്താവ് ഒപ്പിട്ടു. ട്യൂബ് കളഞ്ഞു. IVF ചെയ്തു. എല്ലാം കളഞ്ഞുകുളിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഓവറിയും ശരിയല്ല. ഡോണർ എഗ്ഗ് വച്ച് അടുത്ത IVF ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. 25-)൦  വയസ്സിലാണ് ഈ പുകിലെല്ലാം എന്നോർക്കണം. ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേൽ ഈ കുട്ടിക്ക് സ്വാഭാവിക ഗര്ഭധാരണം ഉറപ്പാക്കാമായിരുന്നു .

മെൻസസ്  ക്രമപ്പെടുത്തൽ. PCOd,Endometriosis, Fibroid, Cyst, വന്ധ്യത  തുടങ്ങിയവക്ക്‌ ഓപ്പറേഷനോ ഹോർമോൺ ചികിത്സയോ നൽകാതെ 
മൂലകാരണത്തെ ഹെർബൽ ഹെറിറ്റേജിന്റെ സ്റ്റിമുലേഷൻ തിയറിയിലൂടെ 
ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സന്ദർശിക്കു: www.herbalheritage.in

മാതൃത്വം ഓരോ സ്ത്രീയുടെയും ജന്മസാഫല്യമാണ്

ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താനുള്ള നേര്വഴിയാണ് പി .ജി പുരുഷൻവൈദ്യരുടെ ഹെർബൽ ഹെറിറ്റേജ് . "പണ്ടൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ദൂരെക്കൊരു ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് ...